Một số mẫu thiết kế Nhận diện thương hiệu HALI đã thực hiện

Nhận diện thương hiệu không chỉ là logo mà là tính cách độc đáo của thương hiệu bạn. Tại HALI, chúng tôi coi trọng việc định hướng và xây dựng nền móng vững chắc để phát triển thương hiệu không phải trong một chiến dịch mà nhiều năm về sau.

Hãy liên hệ ngay với chúng tôi: tel: 04 3710 1319/20, skype:hali.vn

Nhận diện thương hiệu bánh đa nem làng Chều

Nhận diện thương hiệu bánh đa nem làng Chều

Nhận diện thương hiệu gốm Đông Triều

Nhận diện thương hiệu gốm Đông Triều

Nhận diện thương hiệu gạo Hưng Cúc

Nhận diện thương hiệu gạo Hưng Cúc

Nhận diện thương hiệu công ty Khánh Vy

Nhận diện thương hiệu công ty Khánh Vy

Nhận diện thương hiệu Korea- vina

Nhận diện thương hiệu Korea- vina

Nhận diện thương hiệu khóm Cầu Đúc

Nhận diện thương hiệu khóm Cầu Đúc

Nhận diện thương hiệu NGS

Nhận diện thương hiệu NGS

Nhận diện thương hiệu odel

Nhận diện thương hiệu odel

Nhận diện thương hiệu rau sạch Sóc Sơn

Nhận diện thương hiệu rau sạch Sóc Sơn

Nhận diện thương hiệu Sơn Việt Nam

Nhận diện thương hiệu Sơn Việt Nam

Nhận diện thương hiệu gạo Hưng Cúc

Nhận diện thương hiệu gạo Hưng Cúc

Nhận diện thương hiệu susu Sapa

Nhận diện thương hiệu susu Sapa

Comments

comments

Leave a Reply

Post Comment