Năm 2019, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) tiếp tục phối hợp với Hali để thiết kế báo cáo thường niên VSD 2018 với nhiều nội dung và phong cách mới lạ. Xem thêm mẫu thiết kế báo cáo thường niên đẹp Mẫu báo cáo thường niên VSD 2018 là bức tranh […]

Xem thêm →