Báo cáo thường niên ngân hàng không đơn thuần là một hoạt động báo cáo tài chính trong năm tài chính, bằng sự khéo léo trong cách thể hiện, cuốn báo cáo thường niên là một lợi thế rất lớn để giới thiệu về lịch sử hình thành và phát triển của ngân hàng, sứ […]

Xem thêm →