Thiết kế Báo cáo thường niên Vinare 2016 (Tổng công ty Cổ phần Tái Bảo Hiểm Quốc Gia Việt Nam).  Báo cáo thường niên Vinare 2016 không chỉ phơi bày những con số mà còn là vũ khí tối thượng trong mối quan hệ của Vinare với các nhà đầu tư. Chính vì thế thiết kế loại […]

Xem thêm →