Hình ảnh có ý nghĩa vô cùng quan trọng không thể thiếu trong các cuốn Profile, Catalogue hay Báo cáo thường niên. Bạn nên chọn những ảnh có chất lượng tốt để hỗ trợ tối ưu vấn đề in ấn thành phẩm, đặc biệt ảnh cần đầy đủ các chủ đề như: chụp ảnh chân […]

Xem thêm →