Quý khách hàng muốn có một cuốn Profile, Brochure, Catalogue, Báo cáo thường niên, Kỷ yếu đẹp, ấn tượng và truyền tải nhiều giá trị cốt lõi nhất nhưng chỉ mới phác thảo được nội dung, ý tưởng mà chưa biết phải viết như thế nào cho hay, ngắn gọn và chuyên nghiệp, HALI sẽ […]

Xem thêm →