Mẫu lịch bloc 2018 – In lịch Tết HALI. Lịch bloc là loại lịch được đóng thành cuốn dày có 365 tờ tương ứng với 365 ngày trong 1 năm. Mỗi một ngày qua đi, tờ lịch cũ sẽ được xé bỏ thay thế bằng tờ lịch mới. Cuốn Lịch bloc thường được in nhiều màu, khi […]

Xem thêm →