Mẫu báo cáo thường niên 2017 – Thiết kế HALI. Báo cáo thường niên là một bức tranh toàn cảnh về hoạt động kinh doanh, lợi nhuận và các hoạt động liên quan tới doanh nghiệp trong suốt một năm qua cũng như kế hoạch, định hướng phát triển trong thời gian tới. Do đó việc thiết […]

Xem thêm →