Nếu công ty bạn là một doanh nghiệp lớn sở hữu rất nhiều dòng sản phẩm, dịch vụ tách biệt thì việc thiết kế nhận diện thương hiệu cho các dòng sản phẩm, dịch vụ đó là điều không thể bỏ qua. Ngoài thương hiệu thống nhất, bạn vẫn cần khắc sâu trong tâm trí […]

Xem thêm →