HALI xin giới thiệu văn bản hướng dẫn nội dung Báo cáo thường niên (Theo mẫu tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 5/4/2012 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán) Click vào Đây để tải văn bản dạng PDF Những […]

Xem thêm →