Kỷ yếu giống như một cuốn phim tư liệu ghi lại toàn bộ hoạt động của trường từ khi thành lập đến nay. Vì vậy khi viết bài kỷ yếu chào mừng ngày thành lập của một đơn vị sự nghiệp cần phải lưu ý đến các nội dung sau: – Mục đích viết kỷ yếu […]

Xem thêm →