Thiết kế bộ nhận diện thương hiệu CODY là sự hòa quyện giữa các yếu tố như giá trị cốt lõi của doanh nghiệp, câu chuyện của thương hiệu, biểu tượng của logo, màu sắc, font chữ,… tạo nên bộ nhận diện thương hiệu chỉ duy nhất dành cho Công ty Cổ phần Dược phẩm Quốc tế […]

Xem thêm →