Dự án thiết kế báo cáo thường niên CNCTech 2019 do Hali thực hiện đã nhận được những phản hồi tích cực và cái “bắt tay” hợp tác cho dự án lần sau từ khách hàng. Là một khách hàng quen thuộc, CNCTech đặt niềm tin trọn vẹn cho Hali. Năm 2020, CNCTech tiếp tục […]

Xem thêm →