Sau nhiều năm hợp tác, Tập đoàn Dabaco tiếp tục tin tưởng, giao nhiệm vụ thiết kế bộ lịch độc quyền 2021 cho Hali. Chúng tôi rất vinh dự được đồng hành cùng Dabaco Group trong dự án này. Tặng lịch và thiệp Tết là nét văn hóa truyền thống và cao đẹp của người […]

Xem thêm →