Kỷ yếu là tập tài tài liệu ghi lại những điều cốt yếu trong nhiều năm hoạt động của một tổ chức hay một đơn vị nào đó. Hãy cùng HALI tìm hiểu bố cục cuốn kỷ yếu để hiểu thêm về quy cách thiết kế kỷ yếu. Kỷ yếu ngày thành lập của các […]

Xem thêm →