Chắc hẳn sẽ có không ít người nhầm lẫn giữa profile, catalogue và brochure vì các ẩn phẩm này đều có nhiệm vụ như một phương tiện truyền thông, quảng bá sản phẩm, dịch vụ, năng lực hoạt động của công ty đến với khách hàng và được sử dụng rộng rãi trong hoạt động […]

Xem thêm →