Thiết kế kỷ yếu doanh nghiệp – Tổng công ty Giống cây trồng Thái Bình (ThaiBinh Seed) – “45 năm Tự Hào Hạt Giống Việt”. Cuốn kỷ yếu được xây dựng dựa trên sự tư vấn về bố cục, nội dung và hình ảnh của Công ty Thiết kế HALI cùng những tư liệu quý và sự […]

Xem thêm →