Kỷ yếu là gì? Kỷ yếu là một ấn phẩm ghi lại toàn bộ hoạt động của trường, đơn vị sự nghiệp hay đơn giản chỉ là những khoảnh khắc đáng nhớ của thời học sinh. Kỷ yếu được thiết kế cẩn thận và in ấn chất lượng cao nhằm quảng bá hình ảnh, vị […]

Xem thêm →