Không chỉ là nơi làm việc, Hali còn là “bệ đỡ” giúp mỗi thành viên phát huy năng lực và gắn kết để thực hiện mục tiêu lớn lao của công ty. Những cây to trưởng thành từ ngọn nhỏ, tòa nhà cao bắt đầu từ nền móng, nghìn dặm đường cũng xuất phát từ […]

Xem thêm →