Slogan là gì Slogan hay khẩu hiệu là một câu ngắn gọn giúp truyền tải thông điệp của một tổ chức tới công chúng mục tiêu của họ. Trong lĩnh vực quảng bá thương hiệu, slogan thường khái quát lợi ích sản phẩm – dịch vụ, định vị thương hiệu, triết lý kinh doanh […]

Xem thêm →