Cuốn kỷ yếu Trường cao đẳng nghề Long Biên với tên gọi “LBC – 60 năm xây dựng và trưởng thành” là nơi ghi lại những dấu ấn lịch sử đáng tự hào trong suốt quá trình hình thành và phát triển Trường. Ban biên tập Trường cao đẳng nghề Long Biên đã cùng với Công ty […]

Xem thêm →