Kỷ yếu doanh nghiệp là ấn phẩm thể hiện những dấu ấn, mốc son phát triển trong hoạt động kinh doanh qua thời gian. Đây là nơi lưu giữ những năm tháng thử thách lẫn huy hoàng, để tất cả trở thành kỷ niệm lịch sử của công ty. Rồi nhiều năm sau đó, khi […]

Xem thêm →