Việc đặt tên thương hiệu là một bước đi vô cùng quan trọng trong toàn bộ quá trình khởi nghiệp, xây dựng và phát triển thương hiệu. Tên Startup khởi nghiệp có thể là tên chủ doanh nghiệp, tên viết tắt, tên tiếng anh mang một ý nghĩa nào đó…nhưng phải đủ điều kiện cho […]

Xem thêm →