Thiết kế catalogue giới thiệu sản phẩm màn hình LED không chỉ đơn giản là truyền tải thông tin và giới thiệu về sản phẩm, dịch vụ của Công ty Cổ phần dịch vụ viễn thông Thế Hệ Mới (NGS) đến gần hơn với khách hàng, mà quyển catalogue còn được coi như một ấn […]

Xem thêm →