Tổng hợp các cách thiết kế chữ ký email cực kỳ chuyên nghiệp, đẹp mắt để tạo dấu ấn với đối tác, khách hàng. Chữ ký email không phải là chữ ký của bạn, mà giống như tấm danh thiếp đính kèm ở phía cuối mỗi bức thư điện tử. Nó bao gồm những thông […]

Xem thêm →