Trong dự án này, Hali thực hiện thiết kế cuốn báo cáo thường niên cho Tổng Công ty Cổ phần Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam – VINARE. Đặt niềm tin trọn vẹn sau nhiều năm hợp tác, năm 2020, VINARE tiếp tục phối hợp với Hali để thiết kế Báo cáo thường niên […]

Xem thêm →