Slogan “để đời” đã giúp nhiều thương hiệu có sự phát triển vượt bậc, chiếm top đầu trong tâm trí khách hàng như: Viettel – Hãy nói theo cách của bạn Apple – Think Diffrent Heineken – Chỉ có thể là Heineken Biti’s – Nâng niu bàn chân Việt Slogan là lời văn ngắn gọn, miêu tả cô đọng, súc […]

Xem thêm →