Trong ngành thực phẩm, diện mạo thương hiệu góp vai trò quan trọng để “quyến rũ” khách hàng ngay từ cái nhìn đầu tiên rồi quyết định mua sản phẩm. Tại Mỹ, “Coca-Cola” la từ được hiểu rộng rãi thứ hai, chỉ sau từ “Ok” và 94% dân số thế giới nhận biết được logo […]

Xem thêm →