Quy trình thiết kế bộ nhận diện thương hiệu Trứng gà ăn liền DEVI – Sản phẩm của Tập đoàn Dabaco đã được xây dựng, thực hiện qua 5 bước cơ bản. Sau khi hoàn thiện, bộ nhận diện thương hiệu Trứng gà ăn liền DEVI đảm bảo tính thống nhất dựa trên ý tưởng […]

Xem thêm →