Hiểu một cách đơn giản, bố cục là sự tổ chức, sắp xếp các phần để tạo thành một thiết kế catalogue hoàn chỉnh. Bố cục chiếm 1 vị trí quan trọng quyết định đến sự thành công của một thiết kế, tất cả các yếu tố riêng biệt được kết hợp với nhau để […]

Xem thêm →